Η αντιανεμική κατασκευή του ρούχου σχηματίζει ένα ανθεκτικό φράγμα ενάντια στις πιο δυνατές θύελλες.