Μικρά διαμετρήματα

21 προϊόντα
CAL.20 ΤΣΙΧΛΑ 28 20/70/3 (Grive)
CAL.20 ΦΑΣΙΑΝΟΣ 29 20/70/3 (FAGIANO)
CAL.28 SILVER QUEEN 24 28/70/16
New
CAL.36 PEGASO DISPERSANTE 19 .410/70/16
New
CAL.20 Ν-SPEED 29/20/3
NOBEL SPORT
€14,70
DISPERSANTE 32 HP 32/12/2
NOBEL SPORT
€11,80
CAL.20 GOLDEN QUEEN DISPERSANTE 29 20/70/16
New
CAL.20 SILVER QUEEN DISPERSANTE 27 20/16/70
New
CAL.28 GOLDEN QUEEN 24 28/70/16
New
CAL.20 ΤΡΥΓΟΝΙ 29/20/3 (TORTORA) CAL.20 ΤΡΥΓΟΝΙ 29/20/3 (TORTORA)
CAL.20 ΠΕΡΔΙΚΑ 29/20/3 (COTURNICE) CAL.20 ΠΕΡΔΙΚΑ 29/20/3 (COTURNICE)
CAL.28 TARGET SKEET/TRAP 24/28/3
WILD IMPACT SLUG 32 HP 12/70/4 LONG RANGE WILD IMPACT SLUG 32 HP 12/70/4 LONG RANGE
CAL.20 ΟΡΤΥΚΙ 28/20/3 (QUAGLIA) CAL.20 ΟΡΤΥΚΙ 28/20/3 (QUAGLIA)
CAL.36 MAGNUM 410 19/36/3 CAL.36 MAGNUM 410 19/36/3
NOBEL SPORT
€16,70
CAL.16 S4 28/16/3 CAL.16 S4 28/16/3
NOBEL SPORT
€14,60
CAL.20 ΜΠΕΚΑΤΣΑ 29/20/3 (BECCACCIA) CAL.20 ΜΠΕΚΑΤΣΑ 29/20/3 (BECCACCIA)
CAL.20 ΦΑΣΣΑ 31/20/3 (COLOMBO) CAL.20 ΦΑΣΣΑ 31/20/3 (COLOMBO)
CAL.20 ΛΑΓΟΣ 31/20/3 (LEPRE) CAL.20 ΛΑΓΟΣ 31/20/3 (LEPRE)
NOBEL SPORT
€11,90
CAL.36 HUNTING 410 14/36/1
NOBEL SPORT
€12,40
CAL.20 SPEED DISPERSANTE 29/20/3 CAL.20 SPEED DISPERSANTE 29/20/3
NOBEL SPORT
€15,20
ΕΣΠΑ